KL fireball squirrel

Soglasje staršev

  SOGLASJE STARŠEV ZA OBJAVO FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV SVOJIH OTROK V MEDIJIH

 

Zaradi različnih zakonov v državah članicah projekta morajo šole ob prijavi ekipe oz. najkasneje na dogodku, organizatorju prireditve dostaviti soglasja staršev s katerim se starši oz. skrbniki nastopajočih otrok strinjajo, da lahko Zavod ŠKL uporabi fotografije in video posnetke na katerih je njihov otrok na prireditvi v namene promocije projekta ŠKL Fireball Europe.

Soglasje za starše oz. skrbnike je dosegljivo na naslednji povezavi:


 

 

 

 


Starši/skrbniki ali zakoniti zastopniki morajo pred nastopom otroka na tekmovanju soglasje izpolniti ter podpisati  in ga oddati trenerju ekipe, ki ga preda organizatorju dogodka v domači državi, le-ta pa bo poskrbel, da soglasje posreduje nosilcu projekta, Zavodu ŠKL.