KL fireball squirrel

Delavnice

Delavnice se bodo odvijale na vseh prireditvah ŠKL FIREBALL EUROPE, kot spremljevalna dejavnost igri ŠKL fireball.

Namenjene so vsem otrokom, ki čakajo na svoje tekme med prireditvijo. Povprečno namreč otroci čakajo na svoje nastope med posameznimi tekmami 15-30 minut in med tem časom je idealna priložnost, da jim poleg športa ponudimo tudi druge vzgojne, kulturno-izobraževalne in zabavne vsebine.

Udeležba na delavnicah je brezplačna in sicer neobvezna, vendar po naših izkušnjah otroci svoj prosti čas na prireditvi z veseljem izkoristijo za pridobivanje novih znanj in spretnosti.

Med prireditvijo je predviden tudi čas, ko bodo otroci na glavnem igrišču lahko predstavili svoje izdelke ustvarjene na delavnicah, kot tudi vnovčili različna  na delavnicah pridobljena spoznanja v nagradnih igrah, ki bodo potekale v odmoru prireditve.

Predvidene delavnice v projektu ŠKL Fireball Europe so:

> jezikovne delavnice

>  ročne spretnosti

>  spoznavanje države gostiteljice

>  slikanje na obraz

>  ekologija

 Na tem mestu bomo predstavili vse izvajalce delavnic, kot tudi vsebine le-teh.