KL fireball squirrel

Zakaj v projekt?

Projekt ŠKL Fireball Europe je bil zastavljen z namenom medkulturnega povezovanja in spodbujanja najmlajših, njihovih učiteljev in staršev k čim bolj množičnemu vključevanju otrok v športne aktivnosti. Da bi ta cilj čim lažje dosegli smo izbrali simpatično in tehnično ter vsebinsko izredno preprosto igro, ki poleg tega pomaga dosegati tudi druge cilje projekta ŠKL Fireball Europe, kot so enakost med spoloma, fair play, timski duh, razvijanje zdravih športnih vrednot itd...

Največja prednost projekta ŠKL Fireball Europe je torej zagotovo prav igra ŠKL Fireball, ki ima za otroke v starostnem obdobju od 7-12 let še posebej pozitivne učinke. Igra ŠKL Fireball je namreč po mnenju športnih pedagogov zelo priporočljiva za razvoj osnovnih motoričnih sposobnosti otrok, kot so hitrost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje, preciznost in moč.  Igro se zaradi preprostih pravil in tehnične nezahtevnosti lahko igra kjerkoli, kadarkoli in brez predhodnih treningov, kar pomeni, da je primerna za vse otroke (tudi tiste ki sicer niso športno aktivni). Lahko se igra v šolski telovadnici, na šolskem igrišču, na travniku ali kje drugje. Ker otroci skozi igro Fireball osvojijo tudi prvine ekipnih športov in iger z žogo jim idealno služi tudi kot odskočna deska za nadaljne udejstvovanje z igrami z žogo.

Posebna prednost projekta pa je tudi v obvezni sestavi ekipa iz enakega števila deklet in fantov, kar je učinkovit recept za zagotavljanje enakosti med spoloma na ravni šolskega športa. Večina šolskih športnih vsebin namreč poteka ločeno po spolih, aktivnosti, ki potekajo skupaj pa pogosto vključujejo več dečkov, ker so le-ti v primerjavi z deklicami v tej starosti ponavadi motorično bolj razviti v tisti smeri, ki pri športnih aktivnosti prinaša hitrejše in boljše rezultate. Pri tem se večinoma ne zavedamo, da že pri zelo majnih otrocih nezavedno delamo selekcijo in deklice postopoma izločamo iz ekipnih športov z žogo, ter jih usmerjamo v aktivnosti, ki so bolj »dekliške«, kot so ples, gimnastika in drugi športi, ki se znajdejo pod to oznako.

Ker igra ŠKL Fireball spodbuja tudi sodelovanje med člani ekipe, ki se med igro med seboj ščitijo, rešujejo in opozarjajo na napade nasprotne ekipe s tem krepij pripadnost posameznika skupini. Ob enem pa projekt spodbuja tudi pripadnost najmlajših svojim šolam, s tem ko projekt z izborom Najbolj Kul ekipa nagrajuje enotnost v barvah, navijanju in spodbujanju ekip na tekmovanju.

Ker projekt poteka v obliki športno-zabavnega dogodka in ne kot izključno tekmovalni dogodek mladim ostane v lepem spominu, še posebej zato ker je za svojo udeležbo na tekmovanju nagrajen prav vsak posameznik, ne glede na dosežek (vsak otrok prejme medaljo, diplomo in darilce).

Ker se projekt izvaja na mednarodni ravni ima še posebej veliko težo, saj so otroci v stiku s tujo kulturo in jezikom, kar dodatno spodbujajo tudi spremljevalne dejavnosti, ki bodo potekale v obliki izobraževalnih vsebin na delavnicah in bodo mladim pomagale pri pridobivanju novih znanj in spoznanj o kulturi države in nastopajočih na prireditvi, ki jo bodo obiskali v tujini.

Projekt pa s spodbujanjem fair playa opozarja tudi na problem, ki se pojavlja vedno pogosteje v današnjem sistemu, ki je naravnan na rezultate in dosežke in sicer na športno navijanje in obnašanje. Pogosto se dogaja, da se starši in učitelji, ki vodijo ekipe obnašajo nešportno, posledično pa se tako obnašajo tudi otroci. S projektom si želimo opozoriti, da je obnašanje staršev in učiteljev izrednega pomena pri vzgoji mladih športnikov in tudi na splošno. Otroci so na igrišču zato da se zabavajo in so športno aktivni, in ne zaradi dosežkov na tekmovanju in doseganja pričakovanj staršev in učiteljev. Zato projekt z nagrajevanjem najbolj fair play ekipe in najbolj kul učitelja spodbuja športno obnašanje vseh vpletenih, ki vključuje tudi pozdrav pred in po zaključeni posamezni tekmi. Naša želja je, da bi se učitelji z učenci pogovarjali v umirjenem tonu, da bi otroke spodbujali, da nebi uporabljali žaljivk in bi športno sprejeli sodniške odločitve in poraz. Da bi otroke spodbujali k strpnosti in k lepemu obnašanju.

Otroci na splošno uživajo v gibalnih dejavnostih zato je projekt ŠKL Fireball Europe idelana priložnost, da šole združijo prijetno s koristnim ter mlade popeljejo na zanimiv športno-izobraževalni izlet na medkulurni ravni, ki ponuja množico priložnosti za neformalno učenje otrok, hkati pa zaradi svoje zabavne izvedbe in sistema nagrajevanj vsem udeležecem ostane v spominu še dolgo po tem!

Dodatne informacije za vključitev v projekt najdete na tej povezavi.